Mi is az az E-learning?

E-learning a járművezető képzésben

A törvényi megfogalmazás szerint a zárt rendszerű elektronikus távoktatás (e-learning) olyan – elméleti képzési ismeretanyag oktatását digitális tananyag formájában, informatikai hálózaton (internet, intranet) keresztül, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel  megvalósító – távoktatási forma, ahol az oktató, az oktatásszervező és a hallgató közös kommunikációs eszköze a számítógép és az informatikai hálózat, továbbá a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer.

Az e-learning a közúti gépjárművezetők, valamint a közlekedési szakemberek kötelező elméleti képzésének vonatkozásában: a nyilvánvaló jogalkotói szándék szerint egy részletesen és szigorúan szabályozott képzési forma. A szabályozásokból adódóan a Tanulók csak minősített és tanúsított, magas színvonalú és ellenőrzött minőségű, akkreditált rendszerrel és e-learning tananyagokkal találkozhatnak. A rendszerrel és a tananyaggal szemben támasztott követelmények következtében a Tanuló tevékenysége és megszerzett tudása nyomon követhető és objektíven ellenőrizhető.

Az E-Educatio informatikai rendszerén futó képzésmenedzsment rendszer a képzésszervezésen túl a hatósági előírásoknak megfelelően manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló előrehaladását a képzési programban, értékeli az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit, például egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte. A rendszer emellett ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét.

Az E-learning képzésről:

Korszerű, interaktív, multimédiás tananyagok, tesztek, próbavizsgák, amelyek elektronikus, digitális úton érhetők el a tanuló számára, aki a saját számítógépén, internet kapcsolaton keresztül, egy web böngésző segítségével jeleníti meg ezeket.
A képzés moduláris alapon épül fel, figyelembe veszi a tanuló képességeit és készségeit, a saját időbeosztása és haladási üteme szerint halad végig a tananyagon. A rendszer a hatósági előírásoknak megfelelően manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján, egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el, ha a megelőzőt már befejezte. A rendszer ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét is.

A képzés előnyei:

 • Időben rugalmas, és nincs helyhez kötve.
 • A tanfolyamra történő jelentkezés folyamatos, a kezdés ideje nincs időhöz, vagy létszámhoz kötve.
 • Bárhol és bármikor elérhető, ahol van számítógép és internetkapcsolat.
 • Önállóan, mégis ellenőrzötten és szabályozottan, saját időbeosztás és tempó szerint lehet előrehaladni, a tanulást bármikor meg lehet szakítani, majd folytatni.
 • Korszerű és szórakoztató tanulást biztosít az informatika eszközrendszerét felhasználva, életszerű példák és szimulációk segítségével.
 • A már elvégzett részek tetszőleges számban újra tanulhatóak, a tesztek tetszőleges számban ismételhetőek.
 •  A tanfolyam végén a tanuló képzés igazolást kap, amellyel elméleti vizsgára jelentkezhet.
 • A beiratkozás feltételei megegyeznek a tantermi képzés feltételeivel.

A képzéshez az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

 • Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
 • Böngésző: Internet Explorer 8/9, Mozilla Firefox 4.5
 • Flash lejátszó: legutolsó, frissített változat
 • Képernyőfelbontás: 1024×768, 1920×1080 (ajánlott)
 • Internet letöltési sebesség: min. 768 Kbps.

Belépés az e-learning felületre: https://etitan.hu/site/ (Felhasználónévhez előzetes beiskolázás szükséges Ügyfélszolgálatunkon)

About the Author

Leave a Comment