Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek

 

Járművezető képzésre jelentkezők részére

 

 

Képzőszerv neve: KunsTár AuTósiskola

székhelye:5932 Gádoros Béke u.19.

e-mail:kuti0729@gmail.com

tel: +36306267915

WWW.kunstarautosiskola.hu

A cég formája:Egyéni vállalkozás.

Nyilvántartási szám:5247819

Iskolavezető: Kunstár Tibor

e-mail: kuti0729@gmail.com

tel: +36306267915

Ügyfélfogadás:5932 Orosháza Kossuth u.32.

tel:+36306267915

Hétfő-Péntek:14-16 óráig

Képzési Engedélyszám: BE/KV/NS/A/81/2/2006

Felnőttképzési nyilv:B/2020/002820

A tanfolyamra való felvétel módja:

Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

Előírt minimális életkorok:      AM kategória    14 év

A1                    16 év

A2                    18 év

A                      24 év

B                      17 év

A képzés keretében tartott elméleti oktatást – az e-learning képzés kivételével – tanteremben kell végezni.

A képzésre jelentkező /tanuló/bemutatja érvényes személyi igazolványát,/14 év alatti jelentkező diákigazolványt is használhat/,lakcimkártyát,

gépjármü kategóriákra: orvosi alkalmasságit,ill. alapfokú iskolai végzettségét igazoló bizonyitványt.

Valamint meglévő vezetői engedélyét.

A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt a képző szervnek a tanulóval teljes képzési szolgáltatásra irányuló írásbeli szerződést kell kötni.

A fiatalkorúval /18 év alatt/ kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.A jelentkezési lapot, elkészülte után a tanulónak a nyilatkozat elolvasása után kell aláirnia.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el.

Valamint az első elméleti foglalkozás napjától számitott 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Tantermi képzés esetén a részvétel kötelező, a Tanfolyamnapló szerinti óraszám 10%-nál több hiányzás esetén a kimaradt órákat pótolni kell.

Pótlás az elméleti oktatóval való egyeztetés alapján külön időpontban történhet.

E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.

Az elméleti oktatás:      ideje 45 perc/óra

 

Kötelező elméleti óraszámok:

B kat  28 óra:

közlekedési ismeretek: 20 óra

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra

járművezetés elmélete 6 óra.

AM kat 16 óra:

közlekedési ismeretek: 12 óra

járművezetés elmélete 4 óra.

A1, A2 és A kat. 22 óra:

közlekedési ismeretek: 14 óra

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra,

járművezetés elmélete: 4 óra.

A1: B kat-val rendelkezőknek 3 óra:

közlekedési ismeretek 1óra

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1óra,

járművezetés elmélete 1óra

 

Az elméleti vizsgák helyszine:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107/b

Tel:+3666549340

Sikeres elméleti vizsga után:

választható jármüvek:Ford Focus,Opel Meriva,Nissan Almera,Kia Rio,Kia Venga,Kia Sorento,Kia Ceed

Kétkerekü kategóriákhoz,a 24/2005.IV.21. GKM rendeletben előirt  motorkerékpárokat biztositjuk.

Ám megfelelő felszereltségű, hatósági engedélyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező saját motoron is lehet tanulni, vizsgázni.

 

 

Gyakorlati oktatás:  ideje    50perc/óra

 

A gyakorlati oktatás kiindulási helye az  Autósiskola  előtti parkoló,valamint a Tanulóval előre egyeztetett helyszin.Vasúti –és Busz pályaudvarok,valamint  iskolák.

 

Gyakorlati vezetési órákat Orosháza városban és közvetlen környékén tartjuk, maximum napi 2+2 órában.

Kötelező gyakorlati óraszámok és menettávolságok:

B kat: min 580Km és 30 óra:

alapoktatás: 9 óra

főoktatás: 20 óra,

gyakorlati vizsga 1 óra.

AM kat: min 100Km és 10 óra:

alapoktatás: 4 óra

főoktatás: 6 óra

A1 és A2 kat: min 240Km és 17 óra:

alapoktatás 6 óra

főoktatás 10 óra

gyakorlati vizsga 1 óra.

A kat:  min 390 Km és 27 óra:

alapoktatás 10 óra

főoktatás 16 óra

gyakorlati vizsga 1 óra

 

A1, B kat-val rendelkezőknek: min 30 Km és 3 óra

alapoktatás 1 óra

főoktatás 1 óra

gyakorlati vizsga 1 óra

B kategória esetén csak forgalmi vizsga, Motoros kategóriáknál járműkezelési és forgalmi vizsga is van.

A gyakorlati vezetés során a minimális óraszámot és menettávolságot levezetni kötelező. Pótórák vezetése a gyakorlati oktatóval való egyeztetés alapján történik. Pótórák díjai megegyezik a kötelező órák díjával.

 

Képzési dijak:

Elméleti tandij+vizsgadíj  A1,A2,A és B kategóriákban 50.000Ft 

AM kategóriában 35.000 Ft.

Gyakorlati tandijak:

B kat: 8.000Ft/óra

AM kat: 8000Ft/óra

A1 kat: 8000Ft/óra

A2 kat: 8000Ft/óra

A kat: 8000Ft/óra

A pót órák dija megegyezik az alapórák dijával.

A tandij és vizsgadij fizetés módja:

Kézpénzben az Autósiskolában,ügyfélfogadási időben,valamint átutalással,az Autósiskola bankszámláira.

 

 Vizsgadijak:

 A vizsgadíjak összegét a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet írja elő.

Sorrendben:       elméleti, járműkezelési és forgalmi vizsgadíjak:

AM kat:                    4,600,-      3,600,-       3,600,-

A1, A2 és A kat.       4,600,-      4,700,-     11,000,-

B kat:                        4,600,-      ——         11,000,-

A pótvizsgák dija megegyezik az alap vizsgák dijával.

A tanulónak legkésőbb az első elméleti vizsgáig be kell mutatnia eredetiben,az alapfokú iskolai végzettségét igazoló bizonyítványát.

Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,  áthelyezés kérelmének beérkezése után azonnal, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül, a 3 példányban kitöltött igazolás 2 példánya kiadásra kerül.

Sikeres forgalmi vizsgára a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év áll rendelkezésére

Autósiskolánk szervez tanfolyamokat az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításához,valamint a helyi Vöröskereszttel vizsgát is rendez.

Elsősegély tanfolyam+vizsgadij: 25000 Ft.

A tanuló köteles a szerződésben vállalt feltételeket teljesíteni, az elméleti, a gyakorlati oktatás és a vizsgák során az oktató utasításait végrehajtani, minden órán pontosan, az elvárt állapotban megjelenni, továbbá a fizetési kötelezettségeit időben teljesíteni.

 

A sikeres forgalom vizsga után 3 munkanap elteltével a Kormányablaknál lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását.Amennyiben Elsősegély nyújtásból is vizsgázott. Ez utóbbi aló az kaphat mentességet: aki a 31/1992. ( XII . 19.)NM
rendelet alapján, illetve a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő ágazatába tartozó
egészségügyi szakképesítések esetében szerinti végzettséggel rendelkezik és az erről szóló okiratot, diplomát
bemutatja. Vagy l984. 01.01- után valamilyen járműkategóriára vezetői igazolványt, vagy vezetői
engedélyt szerzett.

 

Az első vezetői engedély kiállítása ingyenes. Amennyiben már rendelkezik vezetői engedéllyel/egyéb kategóriára / kiállítási díj 4000 Ft.

Nem magyar állampolgár esetében a vizsgázónak a vezetői engedély kiadását megelőzően legalább hat hónap Magyarországi tartózkodás szükséges.

Továbbiakban rájuk a 326/2011.  Korm. rendelet érvényes.

 

Képzést Engedélyezi!

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf. 14.

 

Képzést felügyeli:

KAV, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság

Telefon:+36 66 549-346

Békéscsaba

Szarvasi út 107/b

5600

Tel:66/549-340

 

 

ÁKÓ:174.54%

VSM:Elmélet:44%% Forgalom:37.23%%

KK:295.000FT

Orosháza 2022.10.01.

 

 

 

 

 

 

Kunstár Tibor

iskolavezető