Skip to content Skip to footer

Járművezető képzésre jelentkezők részére

 • Képzőszerv neve: KunsTár AuTósiskola Kft.
 • székhelye:5932 Gádoros Béke u.19.
 • e-mail:kuti0729@gmail.com
 • tel: +36306267915
 • A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cg.04-09-006506
 • Adószám:13379704-2-04
 • Iskolavezető: Kunstár Tibor
 • e-mail: kuti0729@gmail.com
 • https://kunstarautosiskola.hu/
 • Telephely: 5900 Orosháza Kossuth u.32.
 • Tel:+36306267915
 • +3668680308
 • Képzési Engedélyszám: KGHF102429-1/2020-ITM

  FAR: B/2021/000481

Ügyfélfogadás: 
hétfő: 08:00-17:00
kedd-péntek: 08:00-16:00

A tanfolyamra való felvétel módja:

Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

Előírt minimális életkorok:                 

 • AM kategória         14 év
 • A1                            16 év
 • A2                           18 év
 • A                             24 év
 • B                             17 év
 • T                             16 év
 • B+E                            18 év (B. kategóriával, amennyiben nem kezdő vezetői eng.)
 • A képzés keretében tartott elméleti oktatást – az e-learning képzés kivételével – tanteremben kell végezni.
 • A képzésre jelentkező/tanuló bemutatja érvényes személyi igazolványát, (14 év alatti jelentkező diákigazolványt is használhat) lakcimkártyáját.
 • Gépjármü kategóriákra: orvosi alkalmasságit, valamint meglévő vezetői engedélyét.

A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt a képző szervnek a tanulóval teljes képzési szolgáltatásra Felnőttképzési szerződést kell kötni.

A fiatalkorúval /18 év alatt/ kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A jelentkezési lapot elkészülte után a tanulónak a nyilatkozat elolvasása után kell aláirnia.

Amennyiben gépjármüvezető tanfolyamra jelentkezik, a jelentkezési lapon nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, amelyet az első vizsgaeseményen be kell mutatnia.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsga eseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el.
Valamint az első elméleti foglalkozás napjától számitott 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Tantermi képzés esetén a részvétel kötelező, a Tanfolyamnapló szerinti óraszám 10%-ánál több hiányzás esetén a kimaradt órákat pótolni kell. Pótlás az elméleti oktatóval való egyeztetés alapján külön időpontban történhet.

E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.

Az elméleti oktatás: ideje 45 perc/óra

Helyszín: Orosháza Kossuth u 32.

Kötelező elméleti óraszámok:

B kategória – 28 óra

 • közlekedési ismeretek: 20 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra
 • járművezetés elmélete: 6 óra

AM kategória – 16 óra

 • közlekedési ismeretek: 12 óra
 • járművezetés elmélete: 4 óra

A1, A2 és A kategória – 22 óra

 • közlekedési ismeretek: 14 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
 • járművezetés elmélete: 4 óra

A1, B kategóriával rendelkezőknekóra

 • közlekedési ismeretek: 1 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra
 • járművezetés elmélete: 1 óra

T kategória – 36 óra

 • közlekedési ismeretek: 14 óra
 • járművezetés elmélete: 6 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra
 • munkavédelem: 10 óra

B+E kategória

 • közlekedési ismeretek: 5 óra
 • járművezetés elmélete: 3 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 3 óra
 • munkavédelem: 3 óra

Az elméleti vizsgák helyszíne:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107/b

Tel:+3666549340

Sikeres elméleti vizsga után választható járművek

 • Kia Venga
 • Kia Rio
 • Kia Sorento
 • Kia Ceed
 • Opel Meriva
 • Peugeot 206
 • Honda Civic
 • Nissan Almera
 • Ford Fiesta
 • Skoda Roomster
 • Suzuki Ignis

Kétkerekű kategóriákhoz, a 24/2005.IV.21. GKM rendeletben előirt  motorkerékpárokat biztosítjuk.

 • Honda CB600AN
 • Suzuki GS500
 • Yamaha YBR125
 • Simson és Piaggio mopedek.
 • megfelelő felszereltségű, hatósági engedéllyel és érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkező saját motoron is lehet tanulni, vizsgázni

Gyakorlati oktatás ideje – 50 perc/óra

A gyakorlati oktatás kiindulási helye az  Autósiskola  előtti parkoló, valamint a tanulóval előre egyeztetett helyszín: vasúti- és autóbusz pályaudvarok, iskolák.

Gyakorlati vezetési órákat Orosháza városában és közvetlen környékén tartjuk, maximun napi 2+2 órában.

Kötelező gyakorlati óraszámok és menettávolságok:

B kategória: min 580 km és 29 óra

alapoktatás: 9 óra

főoktatás:

 • városi vezetés 14 óra
 • országúti oktatás 4 óra
 • éjszakai vezetés 2 óra.
 • gyakorlati vizsga 1 óra

AM kategória minimum 100 km és 10 óra

 • alapoktatás: 4 óra
 • főoktatás: 6 óra

A1 és A2 kategória: minimum 240 km és 17 óra

alapoktatás: 6 óra

főoktatás

 • városi vezetés: 8 óra
 • országúti vezetés: 2 óra
 • gyakorlati vizsga: 1 óra

A kategória: minimum 390 km és 27 óra

alapoktatás: 10 óra

főoktatás:

 • városi vezetés: 11 óra
 • országúti vezetés: 5 óra
 • gyakorlati vizsga: 1 óra

A1, B kategóriával rendelkezőknek: minimum 30 km és 3 óra

 • alapoktatás: 1 óra
 • főoktatás: 1 óra
 • gyakorlati vizsga: 1 óra

B kategória esetén csak forgalmi vizsga, motoros kategóriáknál járműkezelési és forgalmi vizsga is van.

A gyakorlati vezetés során a minimális óraszámot és menettávolságot levezetni kötelező. Pótórák vezetése a gyakorlati oktatóval való egyeztetés alapján történik. Pótórák díjai megegyezik a kötelező órák díjával.

Képzési díjak

Elméleti tandíj minden kategóriában 45.000 Ft

Kivételek:

 • AM kategória:                       30.000 Ft                                 
 • B+E kategória:                      65.000 Ft
 • T kategória:                           65.000 Ft
 • A1 (B-vel rendelkezőknek)  35.000 Ft
 • B96 kategória                       25.000 Ft

Gyakorlati tandíjak:

 • B kategória:         9.000 Ft/óra
 • AM kategória:      9.000 Ft/óra
 • A1 kategória:        9.000 Ft/óra
 • A2 kategória:       9.000 Ft/óra
 • A kategória:         9.000 Ft/óra
 • T kategória:         10.000 Ft/óra
 • B+E kategória:     11.000 Ft/óra
 • B96 kategória  

A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.

A tandíj és vizsgadíj fizetési módja

Készpénzben az autósiskolában ügyfélfogadási időben, valamint átutalással a K&H 10402647-50526867-78711003 bankszámlára lehetséges.

 Vizsgadíjak

 

 A vizsgadíjak összegét a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet írja elő0 F         

kategóriák

elméleti

járműkezelési

forgalom

rutin

AM

10.500 Ft

7.200 Ft

7.200 Ft

A1; A2; A

10.500 Ft

9.000 Ft

24.000 Ft

B

4.600 Ft

11.000 Ft

B+E

3×10.500 Ft

24.000 Ft

9.700 Ft

T

2×10.500 Ft

7.200 Ft

9.700 Ft

B96

A pótvizsgák díja megegyezik az alap vizsgák díjával.

 • A tanulónak legkésőbb az első elméleti vizsgáig be kell mutatnia eredeti bizonyítványát.
 • Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, áthelyezés kérelmének beérkezése után azonnal, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül, a 3 példányban kitöltött igazolás 2 példánya kiadásra kerül.
 • Sikeres forgalmi vizsgára a sikeres elméleti vizsgától számitott 2 év áll rendelkezésére

Autósiskolánk szervez tanfolyamokat az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításához, valamint a helyi Vöröskereszttel vizsgát is rendez.

Elsősegély tanfolyam+vizsgadij: 30.000 Ft.

A tanuló köteles a szerződésben vállalt feltételeket teljesíteni, az elméleti, a gyakorlati oktatás és a vizsgák során az oktató utasításait végrehajtani, minden órán pontosan, az elvárt állapotban megjelenni, továbbá a fizetési kötelezettségeit időben teljesíteni.

A tandíj és a vizsgadíj befizetése az Autósiskolánál ügyfélfogadási időben készpénzben vagy bankkártyával, valamint átutalással a K&H 10402647-50526867-78711003 bankszámlára lehetséges.

A sikeres forgalom vizsga után 3 munkanap elteltével a Kormányablaknál lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását, amennyiben elsősegély nyújtásból is vizsgázott. Ez utóbbi alól az kaphat mentességet, aki a 24/2005 GKM rendelet 3-as melléklet 4.1.4.2 pontjában felsorolt egészségügyi végzettsége van, vagy l984. 01.01- után valamilyen járműkategóriára vezetői igazolványt, vagy vezetői engedélyt szerzett.

Az első vezetői engegély kiállitása ingyenes. Amennyiben már rendelkezik vezetői engedélyel/egyéb kategóriára / kiállitási díj 4000 Ft.

Nem magyar állampolgár esetében a vizsgázónak a vezetői engedély kiadását megelőzően legalább hat hónap magyarországi tartózkodás szükséges. Továbbiakban rájuk a 326/2011.  Korm. rendelet érvényes.

A képzést engedélyező hatóság, felügyeletet ellátó szerv:

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1057, Budapest Alkotmány utca 5.
1358 Budapest, Pf ,14.
email: info@ebm.gov.hu

https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium